Κύριος στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους εκπαιδευτικούς σε μια σειρά από ψηφιακές πλατφόρμες, εργαλεία και τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια αίθουσα διδασκαλίας για τη βελτίωση της μάθησης και την ενίσχυση της συμμετοχής των μαθητών.
Κύριος στόχος του μαθήματος είναι να διδάξει στους εκπαιδευτικούς την διαδικτυακή αυτοπροβολή και την προβολή των εκδηλώσεων και να τους εκθέσει σε διάφορα παραδείγματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν. Επίσης, θα συζητηθούν άλλα ζητήματα όπως το netiquette, η οργανωτική επικοινωνία, η επαγγελματική συνεργασία και ο τρόπος με τον οποίο θα διδάσκονται οι μαθητές να είναι υπεύθυνοι ψηφιακοί πολίτες.

Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η ενημέρωση και παροχή μιας ευρείας γκάμας τεχνικών στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να τους βοηθήσει έτσι να παράγουν αποτελεσματικό οπτικοακουστικό υλικό, βασισμένο σε κείμενα, για να εμπλουτίσουν τις διαλέξεις τους και να βελτιώσουν αφενός τη μαθησιακή εμπειρία και αφετέρου τις δεξιότητες τους να διαχειρίζονται διαδικτυακό υλικό και τις γνώσεις τους πάνω στα κοινωνικά δίκτυα.
Κύριος στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους εκπαιδευτικούς σε ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων και τρόπων για να παραμείνουν ασφαλείς στο διαδίκτυο. Θα συζητηθούν θέματα, όπως κίνδυνοι και υποχρεώσεις στο διαδίκτυο, προστασία προσωπικών δεδομένων, διαδικτυακή παραπληροφόρηση και επιβλαβές περιεχόμενο, ψηφιακά πνευματικά δικαιώματα και αποτελεσματικές και αναποτελεσματικές πρακτικές για το διαδικτυακό εκφοβισμό.